Naš kućni red za rodbinu i posetioce

Molimo da imate razumevanje za to da deca u ambulanti hitne pomoći (ambulanti i prihvatnom centru) mogu isključivo biti u pratnji svojih roditelja. Sve druge osobe u pratnji (braća i sestre, deda i baka, ostali članovi porodice i prijatelji) molimo da sačekaju van bolnice.

Posetioci na odelenjima su srdačno dobrodošli

Roditelji naravno mogu u svako doba da dođu kod svog deteta. Rodbina, braća i sestre ili pak prijatelji mogu po dogovoru sa osobljem za negu takođe doći u posetu. Molimo da pri tome obratite pažnju na to da se kod jednog pacijenta u isto vreme ne nađe ukupno više od dve osobe. Naše vreme za posetu je od 8.00 do 19.30 sati.

Ako imate neko posebno pitanje (na primer poseta brata ili sestre ispod 12 godina starosti) onda Vas molimo da se oko toga unapred dogovorite sa osobljem za negu.